Geleceğin Tüketicisi Endeksi sonuçlarına göre, tüketiciler artık daha fazla tasarrufa giderek gıda bütçelerini kısıyor, kişisel sağlığını gezegenle ilgili kaygılardan önde tutuyor ve ihtiyaçlarını yönetmek için teknolojiye güveniyor.

Ernst & Young (EY), Geleceğin Tüketici Endeksi araştırmalarının 12.’sini yayımladı. Yeni tüketici tercihleri ile değişen tutum ve alışkanlıkları mercek altına alan araştırma, 27 ülkeden 21 bin tüketici ile yapılan anket çalışmalarının sonuçlarını kapsıyor. Araştırmaya göre, küresel olarak tüketicilerin %94’ü yaşam maliyetlerinin artmasından endişe ettiğini söylüyor. Buna ek olarak, katılımcıların neredeyse yarısı daha az tüketmeyi planlarken, %67’si artık eşyalarını değiştirmek yerine tamir ettiğini belirtiyor. Bir diğer dikkat çekici konu ise pandemiden sonra ilk defa sağlıkla ilgili endişeler %7 oranında artarak gezegenle ilgili endişeleri geride bırakıyor. Araştırma, tüketicilerin çevresel problemlerden önce kişisel sağlıklarına daha çok önem verdiğini gösteriyor.

Araştırma, küresel olarak tüketicilerin %92’sinin yaşadıkları ülkenin ekonomisiyle yakından ilgilendiğini ve %39’unun ekonominin önümüzdeki altı ay içinde iyiye gitmeyeceğini söylediklerini gösteriyor. Tüketiciler hayatlarının birçok alanında harcamalarını kısmak ve bütçelerini temel ürünlere harcamak üzere harekete geçiyor. Katılımcıların %44’ü daha az paketli gıda almayı ve neredeyse yarısı (%49) ise daha az yiyecek tüketmeyi planlıyor.

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir diğeri ise perakendecilere ve tüketici ürünleri şirketlerine azalan güven. Buna göre, tüketicilerin dörtte üçünden fazlası (%79) son üç ila dört ayda gıda fiyatlarının arttığını düşünüyor. %74’ü bazı markaların paket boyutlarının küçüldüğünü ancak fiyatın aynı kaldığını fark ettiğini belirtiyor. %64’ü ise özel markalı (private label) ürünlerin, bilinen ve öne çıkan markalı ürünler kadar iyi olduğuna inanıyor.

Bunlara ek olarak araştırmaya göre, katılımcıların %62’si giyim, ayakkabı ve aksesuarlarda en son moda trendleri takip etme ihtiyacı hissetmiyor. Tüketicilerin üçte birinden fazlası (%36) giysilere daha az harcamayı planlarken, yarısından fazlası ise artık eşyalarını değiştirmek yerine tamir etmeyi tercih ediyor. Bu büyük oran her zaman en yeni ürünlere sahip olma şeklindeki geleneksel tüketici arzusunun değiştiğini ortaya koyuyor.

Sağlık Konusu Gezegenle İlgili Endişeleri Geride Bırakıyor
Araştırmanın ortaya koyduğu önemli sonuçlardan bir diğeri ise sağlıkla ilgili endişelerin, Mayıs 2021’den bu yana ilk kez gezegenle ilgili endişelerin önüne geçmesi oluyor. Geleceğin Tüketici Endeksi, değişen tercih ve alışkanlıkların yarattığı fırsat ve zorlukların öngörülebilmesini kolaylaştırmak için tüketicileri 5 kategoride (“önce gezegen”, “önce deneyim”, “önce toplum”, “önce sağlık” ve “önce satın alınabilirlik” başlıklarında) ele alıyor. Son araştırmada beş segment arasından “önce gezegen” %9 ile en büyük düşüşü görüyor (%25’ten %16). Sonuç, tüketicilerin satın alınabilirliğe ve fiyata öncelik verdiğini, artık sürdürülebilirliği daha az endişe verici gördüğünü gösteriyor.

Araştırma sonucu, “önce sağlık” tüketici grubunun Ekim 2022’den bu yana %7 (%17’den %24’e) artarak satın alınabilirliğin ardından ikinci en büyük segment haline geldiğini de ortaya koyuyor. Bu önemli artış; tüketicilerin kendi mali durumlarına ve sağlıklarına odaklandığı, kolektif çabalar yerine bireysel ihtiyaçları yeniden önceliklendirdiği anlamına geliyor.

Teknoloji, Endişelere Rağmen Güvenli Alan
Geleceğin Tüketici Endeksi, tüketicilerin neredeyse yarısının (%46) günlük yaşamlarını yönetmek için teknolojiye güvendiğini ortaya koyuyor. Teknolojiye ve teknolojik çıktılara artan güven, satın alma kararlarını ve genel tüketimi de şekillendiriyor. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %46’sının son üç ayda çevrimiçi market teslimatı hizmetlerini kullandığını ortaya koyuyor. Bu oran, Haziran 2022’den bu yana %12’lik bir artış anlamına geliyor.

Gelişmekte olan teknolojilerin de Haziran 2022 ile karşılaştırıldığında iki kattan fazla oranda arttığı görülüyor. Tüketiciler küresel olarak artık sanal platformları tercih ediyor. Katılımcıların %66’sı daha uygun bütçeli alternatifler karşılığında verilerini paylaşmaya istekli olduklarını belirtirken, %24’lük bir kesim ise yapay zekanın rollerini tamamen değiştirebileceğinden endişe duyuyor. Ancak araştırmaya göre; teknoloji konusunda endişelenen tüketicilerin de kendilerine zaman veya para kazandıran araçları hızla benimseyeceği görülüyor.

“Tüketiciler, Yaşam Maliyeti Baskılarıyla Başa Çıkmak İçin Tutumlu Olmayı Tercih Ediyor”
EY Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı, Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal araştırmayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüketiciler, yaşam maliyeti baskılarıyla başa çıkmak için öncelikle tutumlu olmayı tercih ediyor. Ayrıca, bütçelerini koruyabilmek için marka alışkanlıklarından uzaklaşmaya, temel ihtiyaç listelerini azaltmaya ve teknolojinin getirdiği avantajları kullanmaya daha fazla yöneliyorlar. Perakendecilere ve tüketici ürünleri işletmelerine olan güvenin azalması sebebiyle işletmelerin, tüketici sadakati üzerine alacakları kararların uzun vadeli etkilerini düşünmeleri gerekiyor. Bu çerçevede, rekabet etmek için inovasyon ve pazarlama çabalarını hızlandırmaları faydalı olabilir.
Diğer taraftan teknoloji; hayatı kolaylaştırdığı, paradan ve zamandan tasarruf sağladığı ve çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olduğu için tüketiciler, teknolojinin sürekli kullanıcıları haline geliyorlar. Tüketicilerin teknolojiye yönelik tutumları da teknolojinin kendisi kadar hızlı bir şekilde gelişiyor. İşletmeler, müşterileriyle teknoloji etrafında güven, saygı ve değere dayalı bir ilişki geliştirmelidir. Bunu yaparak uzun vadede tüketici sadakati korunabilir.”

Rapora ulaşmak için tıklayınız.