Hakkımızda

2012 yılında kurulmuş olan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) 500 milyar TL ciroya ulaşan, Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde yaklaşık 40 bin satış noktasında ve 450 binin üzerinde çalışanla tüketiciye kaliteli ve güvenilir hizmet ulaştıran ulusal ve yerel organize gıda perakendecileri ile gıda servis zincirlerinin temsilcisi konumundadır.
Sektörün önde gelen tüm perakende kuruluşları ve gıda servis zincirleri GPD üyesidir.

18 milyon hanede 68 milyon kişiyle doğrudan temasta olan, sektörün önde gelen tüm perakende kuruluşları ve gıda servis zincirlerinden oluşan güçlü üye kitlesi sayesinde GPD, organize gıda perakende sektörünün sözcüsüdür.
GPD köylere kadar uzanan market ve servis zincirleriyle her gün; Türkiye’deki 18 milyon hanenin en az %79’una ulaşarak, 15 milyon kişiye hijyen standartlarına uygun, güvenilir, kendi iç mekanizmaları ile denetlenen, aynı zamanda makul fiyatlı her gün tüketmek zorunda olduğumuz, başta gıda olmak üzere hızlı tüketilen ürünlerin hizmetini vermektedir.
Sektörel kararlara sağlam zemin oluşturmak amacıyla sektörel veri toplayıp, analiz eden ve bunları sektörel bilgiye dönüştüren GPD, sektörün en güvenilir veri ve bilgi merkezidir.
GPD, organize gıda perakende sektörünün gündemine bağlı olarak, sektörle ilgili yasa ve yönetmelikleri takip eder. Kendi alanında öne çıkan gelişmeleri ele alarak değerlendirir. Oluşturulan görüş ve çözümleri ilgili bakanlıklara ve komisyonlara sunar. Bu görüşleri ilgili bakanlıklar dışında, sosyal paydaşlar, uzmanlar, araştırma kuruluşları, uluslararası yetkili kurumlar ile de paylaşır ve çözüm üretmek için onlarla iş birliği içinde çalışır.
Dünyanın en geniş kapsamlı ticari perakende organizasyonu NRF (National Retail Federation), perakende, toptan satış ve uluslararası ticaret sektörlerinde Avrupa’yı temsil eden EuroCommerce, Asya’daki en büyük perakende organizasyonlarını çatısı altına toplayan FAPRA (Federation of Asian-Pasific Retailers Association), ECR ve CGF gibi birçok uluslararası kuruluş ile sürekli olarak bağlantıda olan GPD, uluslararası danışmanlık kuruluşları ile de sıkı bir iş birliği içindedir. GPD bu ilişkileri sayesinde global know-how’ı Türkiye’ye taşır.
GPD, sektörün kurumsallaşmasını sağlamak, sektörü ve hizmet kalitesini uluslararası standartlara çıkarmak amacıyla seminer ve workshoplar düzenleyerek, sektörel bilgilerin güncellenmesine katkıda bulunur.
GPD, sektördeki eğitimli istihdam açığını ve yoğun sirkülasyonu göz önünde bulundurarak sektörel eğitime yönelik çalışmalar yapar. Belirlediği eksiklikler doğrultusunda ürettiği çözümleri resmi mercilere ileterek, uygulamaya geçirilmesi için takipte bulunur.
Tüketici hakları konusundaki gelişmelere paralel olarak tüketiciler ve sektör nezdinde çalışmalar yapan GPD, özellikle hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluk konularında yaptığı faaliyetlerle bu alanda uluslararası standartların oluşmasını sağlamayı hedeflemektedir.