Kongre Hakkında

GPD Ortak Gelişim Kongresi

GPD Ortak Gelişim Kongresi, her yıl perakendecileri, tedarikçileri ve servis sağlayıcıları buluşturmak amacıyla Ekim ayında gerçekleştiriliyor.

GPD olarak, üretici/imalatçılarımızla, sonuçta müşterilerimize/tüketiciye dönen, dönecek olan ilişkilerimizi konu edinen “Ortak Gelişim – Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği” başlıklı kongremizi 2014 yılından bu yana düzenlemeye devam ediyoruz.

Yüzlerce profesyoneli bir araya getiren Kongremiz, sektör için önem arz eden bir temalara odaklanarak sorulara ve sorunlara her paydaşımızın bakış açısını göz önünde bulundurarak cevap bulma amacı güdüyor. Bilginin aktarıldığı, tecrübenin paylaşıldığı ve iyi uygulamaların örnek olarak sahnede yer aldığı Ortak Gelişim Kongresi, sektörün daha iyiye özendirildiği heyecan verici bir buluşma.

Temel yaklaşımı, perakendenin oyuncuları arasındaki iletişimi arttırmak, birbirlerini anlamalarını sağlamak ve sektörü geliştirmek adına bilgi paylaşımında bulunmak olan Ortak Gelişim Kongresi, tedarikçi, perakendeci ve tüketici için kazan-kazan-kazan sonucunu yaratacak ortak gelişim alanlarını tespit etmek ve sorunlara ortak çözümler üretebilmek adına büyük önem taşıyor.

Tanışma Maratonu
Ortak Gelişim Kongresi’nin en önemli ve dikkat çeken bölümlerinden biri olan Tanışma Maratonu, yeni ticari ilişkilerin yaratılmasına zemin hazırlama ve iş hacmi genişletme imkânı veriyor. Tüm üst düzey yöneticilerin gıda zinciri satış kanallarında olmak isteyen küçük-büyük tüm üreticilerle doğrudan bir araya gelebildiği Tanışma Maratonu, network geliştirmek için çok kıymetli bir olanak sağlıyor.

Gelişim Market
İlk defa 2018 yılındaki kongremizde açtığımız Gelişim Market, özellikle küçük tedarikçilerin ve kooperatiflerin iş fırsatı yakalaması ve kendilerini tanıtmaları için büyük fırsatlar sunuyor. Yerel tedarikçilerle perakendeciler bir araya gelerek karşılıklı fayda sağlamanın yollarını arıyor. Küçük ve yerel üreticilerin büyümesini ve tüm yurda yayılmasını hedefleyen Ortak Gelişim Kongresi, yarattığı bu fırsatla üreticilere desteğini sürdürüyor.