Mevzuat

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/34821

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/29072

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/26870

Türk Ticaret Kanunu
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/34867

Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/34702

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/30066

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/73271

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/32403

İş Kanunu
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/34576

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/72475

Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/75095

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/75370

Fiyat Etiketi Yönetmeliği
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/43596

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/44186

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/154099

Sıfır Atık Yönetmeliği
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/152936

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139347

Atık Yönetimi Yönetmeliği
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/44395

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41233