Ipsos, “2022’de Değişen Tüketici Trendleri ve Yüksek Sosyo-Ekonomik Grup Krizi” verilerini yayımladı. Araştırmaya göre, AB grubunda yaşam standartlarından memnun olanların oranı azalırken ekonomik durumun daha kötüye gideceğini düşünenlerin oranı yükseliyor.

Araştırma, daha az eğlence, daha az satın alma gibi davranışların hanelerde ölçümlendiği harcamaların mümkün olduğunca minimize edildiğini, ürün çeşitliliğinin ise daraldığını gösteriyor. Bazı ürün ve hizmet gruplarında yapılan harcamaların, “bekle ve gör” stratejisi ile kısıtlanma bandında durduğu kaydedilen araştırmada, toplam tüketim harcamalarının azaldığı ve harcama gruplarının bütçe içerisindeki çeşitlilik paylarının değiştiği görülüyor.

Farklı Ürün Alım Adedi, İlk Kez Geriledi
Araştırmaya göre, 2022’nin ilk 10 ayında hanelerin aldığı farklı ürün sayısında ilk kez düşüş görüldü. Geçmiş yıllarda hep artış eğiliminde olan farklı ürün alım adedi, ilk kez geriledi. Bu da hanelerde ürün çeşitliliğinin azaldığını gösterdi. Ürün çeşitliliği azalmasının AB Ses Grubu hanelerde daha sert yaşandığı gösterilen araştırmada şöyle deniliyor: “SES Grubu’nda evin hanımının alışverişte çok daha etkili olduğu, AB hanelerin zincir marketlerden yüksek oranda ve en çok pazartesi alışveriş yaptıkları, ayın 15’inin onlar için de önemli olduğu, bazı kategorilerde büyük boya yönelirken bazılarında küçük boyu tercih ettikleri, bazı kategorilerde farklı markaları denemeyi severken bazılarında düzenli aldıkları markadan vazgeçmedikleri, küçük sepetlerinde genelde soğuk içeceğe rastlandığını bilmek, bu kitleye ulaşma konusundaki etkinliği arttırmaktadır.”

Memnuniyetsizlik, Yüzde 49’dan Yüzde 69’a Çıktı
Geçen yılın aralık ayında, AB grubunda yaşam standartlarından memnun olmayanların oranı yüzde 49 ile Türkiye ortalamasının altındaydı. Ancak ağustos sonu yapılan araştırmada, AB grubunda memnuniyetsizlik oranı yüzde 69’a çıkarak Türkiye ortalamasının 5 puan üzerine çıktı.
Araştırmaya göre, gelecek birkaç ay içerisinde kişisel ekonomik durumunun kötüye gideceğini düşünenlerin oranı, Türkiye genelinde, Aralık 2021’de bulunduğu yüzde 62 seviyesinden yüzde 54’e geriledi. AB grubunda kişisel ekonomik duruma karamsar bakış ise aynı dönemde yüzde 59’dan yüzde 60’a yükseldi.