Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını arttırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network, 9 Ocak 2020’de Colgate-Palmolive’in ev sahipliğinde, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ı ağırladı. Bekir Ağırdır, toplumsal dönüşümde kadının rolü ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

LEAD Network’ün 9 Ocak 2020’de Colgate-Palmolive’in ev sahipliğinde düzenlediği yılın ilk kahvaltılı toplantısının konuğu, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır oldu. Bekir Ağırdır, ‘Kadın meselesi kadınların eşitlik ve adalet talebidir ve bu nedenle elbette onların yanındayım. Ama aynı zamanda toplumsal dönüşümün önündeki zihni ve ruhi eşiklerin de beslendiği meseledir. Toplumun bir arada yaşama kültürü ve arzusunun güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğüne inancın yükselmesi, toplumsal barış, huzur ve toleransın artması için de kadınların güçlü biçimde hayata dahil olması gerekir. Ve bu mesele siyasetçilerden öte hepimizin mücadelesi ve müdahalesi olmadan başarılamaz’ dedi.

Ağırdır, kadın meselesinin yalnızca kadınlara, bir kültüre, bir bölgeye, Türkiye’ye, Türklüğe, Müslümanlığa dair bir mesele olmadığını, bunun evrensel bir sorun olduğunu belirtti. “Son 200 yıl kalkınma ve modernleşme ile boğuşmakla geçti” diye ekledi ve dörtte bir hanenin eksik geliri olduğunu, gençlerin yine dörtte bir oranında aile harçlığı ile geçindiğinin altını çizdi. Çalışan kadınların oranının hala sadece %17, çalışmayan kadın oranının (evde oturan/emekli/işsiz) %76 olduğunu belirten Ağırdır, beyaz yakalı çalışan kadın oranının ise sadece %8 olduğunu paylaştı.

Toplumu dönüştürmek için kadın meselesini çözmek ve bu meselenin ürettiği zihni ve ruhi engelleri aşmak gerektiğini söyleyen Ağırdır, “Çağ dönüşümü yaşanıyor, 50 yıl sonra egemenliği kadınlar alacaklar” dedi ve “Buradan kadın aklı, kadın yüreği, kadın önderliğiyle çıkarız” diye ekledi.

‘Herkes Gülümseyebileceği Bir Geleceği Hak Eder’ felsefesini benimseyen Colgate-Palmolive Türkiye Genel Müdürü Rauf Gürbüz, temel odak noktalarının insan; Colgate-Palmolive’in ana ilkelerinin değer verme, global takım çalışması ve sürekli gelişim olduğunu belirtti. Gürbüz, Colgate-Palmolive’in New York’ta 19. yüzyılın başında kurulan küçük bir sabun ve mum işletmesi olduğunu ve 200 yıl içinde dünya çapında milyonlarca insana hizmet veren global bir şirket hâline geldiğini anlattı. “Colgate-Palmolive, bugün yüzde 66’sı kadın olan yüzlerce çalışanı ile faaliyetlerine devam etmektedir ve herkesin gülümseyebileceği bir geleceği inşa etmek için çalışmaya, değer yaratmaya devam ediyor” dedi. Yönetim Kurulunda da kadın erkek eşitliğini gözettiklerini belirten Gürbüz, merkez ofiste %75, beyaz yakalı %66 ve lider ekipte %68 oranında kadın çalışanları ile kadın çalışan sayısının ortalamanın çok üstünde olduğunun altını çizdi.