Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Mayıs ayında gerçekleştirilen ’Genel Kurul Toplantısı’nda, 2019-2021 dönemi Başkanlık görevine Prof. Dr. Hüseyin Altaş oy birliğiyle seçildi. AVM yatırımcıları olarak perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortakları ile birlikte perakende sektörünün sağlıklı gelişimini el birliğiyle desteklemeyi amaçladıklarını belirten Altaş, AYD’nin faaliyetlerine yeni dönemde de hızlı ve etkin bir şekilde ve bu bakış açısıyla devam edeceklerinin altını çiziyor.

Röportaj: Aliye Sema

Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar Ankara Hukuk’un akademik kadrosunda yer alarak Türkiye’nin önemli hukukçularının yetiştirilmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Hüseyin Altaş’ın Hukuk alanında basılı altı adet kitabı, yerli ve yabancı dilde yayınlanmış 200’ün üzerinde makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu onlarca tebliği bulunuyor. Akademik hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi olarak devam eden Altaş, hukuk ve akademik çalışmalarının yanı sıra aile şirketlerinin ve Arcadium AVM’nin de ortağı olan Altaş Yatırım A.Ş.’nin ortakları arasında bulunuyor.

AYD’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Sektörün gelişimine katkı sağlamak için ne gibi çalışmalarınız ve projeleriniz oluyor?
Alışveriş merkezlerinin, tüketicilere keyifli alışveriş imkânı veren, perakende sektörüne katma değer yaratan, kent ile bütünleşen ve dünya standartlarında mekânlar olmasını sağlamak ve sektöre sorumlu liderlik vizyonuyla kurulan AYD, çalışmalarını da bu vizyon çerçevesinde yürütüyor. Sektörümüzün de içinde yer aldığı ticari gayrimenkul sektöründe dünya standartlarının yakalanması, çevre ve toplumsal yaşamla bütünleşik yapıların hayata geçirilmesi gibi konuları oldukça önemsiyoruz. Ayrıca sektörümüzü ilgilendiren her türlü mevzuat konularında kanun yapıcılarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak alışveriş merkezlerinin en iyi şekilde yapılandırılması ve organize perakendenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde konumlanması konularına odaklanıyoruz.

Alışveriş merkezlerini ve yatırımcılarını temsil eden kuruluş olarak gücümüzü üyelerimizden alıyoruz. Sektörümüze ve üyelerimize katkı sunmaya devam etmek için de eğitim, araştırma faaliyetlerimizle de sektörün ihtiyacı olan verilerin, raporların toplanması ve nitelikli insan kaynağının yetişmesi konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca sektöre yön verecek ve sektör bileşenlerini bir araya getirecek ulusal ve uluslararası etkinlik ve programlarımız da kesintisiz sürecek.

AYD’nin Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçildiniz. Yeni dönemde vizyonunuz ve hedefleriniz neler olacak?
Alışveriş merkezleri ve perakende sektörleri gerek yatırım değerleri gerekse yarattıkları istihdamla Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden. AYD’nin vizyonuna bağlı olarak amacımız bu sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak. Sektörün sağlıklı gelişiminden kastımız da “büyüdüm, oh ne güzel”den öte, tüm paydaşları yani kamuyu, medyayı, yasa yapıcıyı, sektör çalışanlarını, tedarikçileri, perakendeciyi kucaklayan, sağlıklı bir büyüme.

Yakın dönemde her iki sektöre de önemli değişiklikler ve düzenlemeler getiren kanun ve yönetmelikler yürürlüğe girdi. AYD olarak önümüzdeki dönemdeki yaklaşımımız daha önce olduğu gibi bundan sonra da perakende sektörü, kamu ve ilgili tüm taraflarla iş birliği ve sinerji içinde çalışarak ilgili kanun ve yönetmeliklerin sorunsuz ve sektörün tümünün yararına olacak şekilde uygulanması. Burada da Türkiye’nin önemli bir ihtiyacı öne çıkıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye’de ticari gayrimenkul kiralama usullerine ilişkin kanunda ayrı bir düzenleme yok. AYD olarak önümüzdeki dönemde, Türkiye’de ticari gayrimenkul kiralama esaslarının ayrı bir düzenleme ile tüm sektörlerin hizmetine sunulabilmesi için çalışmalarımız olacak.

AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, sektörü her yıl, bilgi paylaşım ve iş birliği olanaklarıyla bir araya getiriyor. Bize zirvenin amacından ve vizyonundan bahsedebilir misiniz? Sektör açısından önemi nedir?
Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdiğimiz AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nin 11.’sini bu yıl, Mart ayında yaptık. Alışveriş merkezleri ve alışveriş merkezi yatırımları, ülkemizde özellikle 2000’li yıllardan itibaren hızlı bir büyüme gerçekleştirdi ve zaman içinde de önemli değişimler geçirdi. İlk yıllarında AVM Yatırımları Konferansı adı altında gerçekleştirdiğimiz zirvemizi de AVM’lerin değişen fonksiyonlarına uygun olarak geçtiğimiz yıldan itibaren Alışveriş Ekonomisi Zirvesi olarak gerçekleştirmeye başladık. Alışveriş merkezi yatırımcıları, merkez yöneticileri, perakendeciler, alışveriş merkezi yöneticileri ve sektöre destek veren firmaları bilgi paylaşım ve iş birliği olanakları ile buluşturan zirvemizde, gündemdeki sektörel konuları tartışmanın yanı sıra ve geleceğe ışık tutmayı ve yol gösterici olabilmeyi hedefliyoruz. Sektörümüzde birlikte iş yaptığımız tüm taraflarla bir araya gelerek networking imkânlarından hep birlikte yararlanıyoruz. Alışverişin bugünü ve geleceğini; dijital dönüşümü, güncel ekonomiyi, operasyonel süreçleri, geleceğin pazarlamasını ve daha birçok konuyu ele alıyor, katılımcılarımıza katkı sağlamaya ve yön gösterici olmaya gayret ediyoruz. Hepsinden öt,e 11 yıldan beri tüm sektörle bir arada olmak ve keyifli, bilgilendirici bir gün geçirebilmek en büyük gurur kaynağımız.

TAMPF, ülkemizin çok önemli derneklerini bir çatı altında toplayan, perakende ve AVM sektörü açısından önemli bir organizasyon. Federasyonun çalışmalarını değerlendirebilir misiniz? Yeni yönetimden beklentileriniz neler?
TAMPF, organize perakendeyi temsil eden Alışveriş Merkezleri ve Perakendecilerin ortak paydada birleşerek hareket etmek, kamu nezdinde organize perakendeyi ilgilendiren tüm konularda güçlü temsiliyet sağlamak, perakende sektörüne ve ülke ekonomisine ivme kazandırmak, Türkiye organize perakende sektörünün sürdürülebilir gelişiminin alt yapısını oluşturmak, sektörün ülke ekonomisi içindeki konumunu daha yukarı taşımak ve sektörün yurt içi ve yurt dışı temsilini sağlayarak uluslararası platformdaki yerini güçlendirmek amaçlarıyla 2013 yılında perakende ve AVM sektörünü temsilen 5 derneğin katılımıyla kuruldu. Bugün ise AYD, KMD, GPD, TURYİD ve TMD olarak alışveriş merkezleri ve perakendeyi ilgilendiren dernekleri aynı çatı altında bulunduran TAMPF kuruluş amacı doğrultusunda perakende ve AVM’lerin ortak paydada buluştuğu her türlü konuda çalışmalarını gayretli bir şekilde sürdürüyor. Perakendeciler ve AVM’ler olarak farklı sorunlarımız ve zaman zaman da çatışan çıkarlarımız olsa da iki sektör birbirinden güç alan, birbirini tamamlayan sektörler. Dolayısıyla hem sorunlarımızı aynı çatı altında çözmek hem de birlikte güçlenmek adına TAMPF önemli bir yerde duruyor. Federasyon çatısı altında birlikteliğimiz ve koordinasyon içinde karşılıklı konuşarak sektörümüzün geleceği adına oluşturacağımız çözüm önerileri ve yol haritaları, kamu otoriteleri gözünde de kabul görüyor ve görecektir. Bundan sonraki dönemde de sektörün tamamını ilgilendiren konularda bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilenmesi TAMPF yönetiminden beklentimiz olacaktır.

Derneklerin ayrı ayrı çalışmalarının yanı sıra federasyon çatısı altında bir arada hareket ediyor olmalarının sektör ve ekonomi için önemi nedir?
Bu şekilde organize ekip çalışmalarının sorunların çözümünde ve hızlı sonuç alınmasında olumlu katkısı olduğu fikrindeyim. Bu olumlu katkılar hem sektör sorunlarının çözülmesi hem de bu sayede ekonominin canlılık kazanması sağlıyor.

AVM sektörünün durumu ve geleceği hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Bugün Türkiye’de AVM sayısının 431’e ve bu AVM’lerin 13 milyon metrekarelik kiralanabilir alana ulaştığını görüyoruz. Türkiye’nin 81 ilinin 65 tanesinde AVM’miz var. AVM sayıları geçtiğimiz yıllarda hızlı bir büyümeyle 400’lü sayılara ulaştı. AVM’ler tüm bu süreçte perakende markaları ile birlikte büyüdü ve ülke ekonomimizin önemli sektörlerinden biri haline geldi.

AVM yatırımları ve AVM’lerin sosyal ve ekonomik hayatımıza katkıları devam edecektir. Ancak AVM yatırımlarının ve sayılarının özellikle belli bölgelerde doygunluğa ulaştığını dolayısıyla büyümenin daha düşük oranlarda olacağını belirtmek gerekiyor. Mevcut AVM’lerin de önemli bir yenilenme sürecine girdiğini, bunun önümüzdeki dönemlerde de süreceğini öngörüyoruz. Tüm bu dönemde gözlemlediğimiz, AVM’lerin fonksiyonlarının da önemli bir değişimden geçtiği. AVM’ler alışveriş yapılan mekanların ötesine geçti ve birer yeme-içme, kültür-sanat ve eğlence mekanları haline geldi. Yeni yatırımların ve yenileme çalışmalarının da bu doğrultuda geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.