Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından her ay hazırlanan TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 2021 Mayıs Ayını içeren 137. sayısı yayınlandı. TEPE, Nisan 2021’e göre 3 puan, Mayıs 2020’ye göre 1,9 puan azaldı.

29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen tam kapanma tedbirlerinin ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Mayıs 2021’de bir önceki aya göre 3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azalışla -18,8 puan değerini aldı. TEPE’nin geçen aya ve geçen yıla kıyasla azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki kötüleşme ve mevcut stok düzeyindeki artış, olumsuz etki yaptı.
“Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörü, Mayıs ayında perakende güveni artan tek sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Mayıs ayı perakende güveninde en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergilerken, AB ülkeleri genelinde yaşanan yüksek yıllık artışta aşı kampanyalarının daha hızlı ilerlemesinin etkili olduğu düşünülüyor.

Perakende Güveni Azaldı
TEPE değeri, Mayıs 2021’de -18,8 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan, geçen aya göre 3,0 puan azaldı. TEPE değerinin azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentileri göstergelerindeki kötüleşme ve mevcut stok düzeyindeki yükseliş etkili oldu.

Perakendecilerin Satış Beklentisi Azaldı
Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mayıs 2021’de -9,5 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azaldı.
Mayıs 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 32,2’si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 34,6’sı işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 33,1 oldu.