PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, sektörün 2021 yılının ilk çeyreğindeki gelişmeleri açıkladı. Nielsen verilerine göre Private Label ürünlerin bu dönemdeki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.

Nielsen’in PLAT Derneği için derlediği verilerine göre Private Label ürünlerin sigara ve alkol hariç Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) pazarındaki 2021 yılı ilk çeyrek performanslarına bakıldığında; 2020 yılı ilk çeyreğine kıyasla Private Label cirosunun yüzde 21 arttığı görüldü. Aynı dönemde Private Label ürünlerin HTÜ pazarındaki payı ise yüzde 22,9’a ulaştı.

Private Label ürünler, başta gıda olmak üzere ana kategoriler bazında da artış trendini sürdürdü. 2021 ilk çeyrekte 2020 yılının ilk çeyreğine göre Gıda ve Alkolsüz İçecekler kategorisinde PL cirosu yüzde 24, Ev Temizlik ve Diğer kategorisinde yüzde 20, Kişisel Bakım kategorisinde ise yüzde 7 artış kaydetti. Pandemi döneminde evde kalmanın etkisiyle ciro artışında başı gıda çekerken kişisel bakım ürünlerinde artış daha sınırlı düzeyde kaldı.

Private Label Yağların Cirosu İlk Çeyrekte %51 Arttı
PL gıda cirosu 2021 yılının ilk üç ayında yüzde 24 artarken, PL Yağlar cirosu yüzde 51 arttı. Söz konusu bu artış, ayçiçek başta olmak üzere dünyadaki sıvı yağ fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Private Label yağların bu kategoride Hızlı Tüketim Ürünleri pazarındaki payının da geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 29,7’ye yükseldiği dikkat çekti. Gıdadaki sürpriz bir ciro yükselişi ise yüzde 63 ile dondurmadan geldi.

Temizlikte PL’nin Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarındaki Payı, %19,6’ya Yükseldi
Yılın ilk çeyreğinde Temizlik ve Diğer kategorisinde Private Label ürünlerdeki ciro artışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak HTÜ pazarındaki payını yüzde 19,6’ya çıkardı. Alt ürünler bazında incelendiğinde; en yüksek ciro değişimi yüzde 42 ile Kimyasal Olmayan Ev Temizleyicilerinde yaşanırken, bunu yüzde 39 ile Poşetler izledi. Ayrıca her iki ürün grubunun da pazar paylarını artırdıkları görüldü. PL Temizlik ürünlerindeki yüzde 20’lik artışı da bu ürün grupları sırtladı.

Kimyasal Olmayan Ev Temizleyicileri kategorisinde yer alan temizlik kovaları, fırçalar, bulaşık süngeri, temizlik bezleri gibi ürünlerin yanı sıra Poşetler kategorisindeki; buzdolabı poşeti, çöp poşeti, kilitli poşet, fırın poşeti gibi ürünlerin tamamının hammaddesi plastik yani polimer. Bu ürünlerin cirosundaki yüksek artışta, plastik hammadde fiyatlarında dünya genelinde yaşanan artışların ürün fiyatlarına yansıması etkili oldu.

Kişisel Bakımda Private Label Ürünlerin Cirosu %7 Arttı
Kişisel Bakım kategorisinde Private Label ürünler, 2021 yılı ilk çeyrekte Hızlı Tüketim Ürünleri pazarından yüzde 19,6’lık bir pay aldı. Geçen yılın üç aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bu ürünlerin cirosu yüzde 7 seviyesinde artış gösterdi. Vücut Bakım ürünlerinin cirosu yüzde 41, Saç Bakım ürünlerinin cirosu yüzde 26, Tıraş ürünlerinin cirosu ise yüzde 11’lik artış kaydetti. PL’nin çok güçlü olduğu ve Kişisel Bakım kategorisindeki yüzde 19,6’lik pazar payında önemli pay sahibi olan Kağıt Ürünlerinin cirosundaki artış ise yüzde 2’de kaldı. Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, peçete, ıslak mendil gibi Private Label Kağıt Ürünleri, bu kategorideki HTÜ pazarında yüzde 36,7’lik pazar payına sahip. İlk çeyrekteki yüzde 2’lik ciro artışı Private Label Kağıt Ürünlerinin fiyatlarının geçen yıla göre bu dönemde neredeyse artmadığına işaret etti.

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, sektörün 2021 yılı ilk çeyrek verilerine yönelik değerlendirmesinde şunları söyledi: “Nielsen verileri Private Label ürünlerin yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla ciro artışı ve büyümenin sürdüğünü gösterdi. İlk çeyrekte toplam PL cirosu yüzde 21 artarken gıdadaki artış yüzde 24 oldu. Bunda elbette pandemi nedeniyle evde geçirilen sürenin artması ve tüketici önceliklerinin değişmesi önemli bir etken. Tüketiciye birçok kategoride kaliteli ve güvenilir ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan Private Label ürünler, enflasyona da fren olmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde emtia fiyatlarındaki (metal, kağıt, plastik hammaddeleri vb.) artışın yanı sıra Türkiye’deki ÜFE artışını ve yüzde 21,56’lık asgari ücret artışı dikkate alındığında Private Label ürünlerdeki yüzde 21’lik ciro değişimi bize PL üreticilerinin sadece maliyet artışı kadar bile ürün fiyatlarında artış yapamadıklarını ya da satış miktarının adet veya tonaj bazında 2020’nin ilk çeyreği ile aynı seviyede kaldığını gösteriyor. Her iki senaryoda da sektörümüz açısından ilk çeyrek gelişmelerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini söyleyebiliriz.”