TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu, Covid-19’un çok kanallı perakendenin dönüşümündeki etkisini ortaya koymak için hazırlanan “Çok Kanallı Perakende ve Covid-19 Araştırması”nı yayınladı. Tanıtımı, geçtiğimiz günlerde çevrimiçi bir toplantıyla gerçekleştirilen Araştırma, Türkiye’de çoklu kanal ve e-ticaret ilişkisi, tüketicilerin gıda ve gıda dışı kategorilerde kanal seçimleri, salgın dönemi ve sonrasında online alışverişin değişimi ve salgın sürecinde online harcamaların coğrafi analizi konularını ele alıyor.

TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu tarafından yayınlanan Çok Kanallı Perakende ve Covid-19 Araştırması, Türkiye’de çoklu kanal ve e-ticaret ilişkisi, tüketicilerin gıda ve gıda dışı kategorilerde kanal seçimleri, salgın dönemi ve sonrasında online alışverişin değişimi, salgın sürecinde online harcamaların coğrafi analizi konularını ele alıyor. Araştırma hazırlanırken, Ocak 2021’de 2.000 tüketici ile yürütülen anketin sonuçlarından, perakende sektörü temsilcilerinden alınan sektörel verilerden ve diğer verilerden faydalanıldı.

Araştırmadan Kısa Kısa
• Online perakende kanalı 2020 yılında çok hızlı büyüdü. Gıda kategorisinde artış, 2019’a göre %153; gıda dışı kategorilerde %97 oldu. Pandemi, online büyümeyi hızlandırdı; çok kanallı perakende yükselişe geçti.
• Gıda ve gıda dışı toplam perakende açısından mağazalar ile online arasındaki ilişki 2020’de güçlendi ve online satışların %10,6’sı fiziksel mağaza ve dükkanlarla bağlantılı oldu. Gıda kategorisinde bu oran, %12,1.
• 2019 yılında %4,4 olan online penetrasyonun toplam perakende satışları arasındaki payı, 2020 yılında hızla artarak %7,5 oldu. (Dünya çapında bu oran, %12,7)
• Türkiye, e-ticaret pazarının 2020’de %99,6 büyümesiyle ölçülen en hızlı büyümeye sahip ülke oldu.
• Türkiye’nin online penetrasyonu %7,5 ile ortalama %12,5 olan global online penetrasyonun altında.
• Fiziksel mağazaların desteklediği online satış oranı, 2020 boyunca perakende genelinde %10,6 olarak gerçekleşti. Bu oran gıdada %12,1; gıda dışında, %10,5.
• Pandemi perakendeyi yok etmedi, değiştirdi. Geleneksel perakendecilerim elde ettiği online kanal büyümesinin büyük kısmı, bir şekilde fiziksel mağazalarla bağlantılı. Bu bakımdan pandemi, online ve fiziksel kanallar arasındaki bağı güçlendirdi.
• Alışveriş daha entegre bir hal aldı.
• Online market alışverişi yapanların yaklaşık %90’ı, eve teslimatı bir noktada kullandı.
• Pandemi dönemde online market alışverişi yapanların %60’ı öncesine kıyasla daha fazla online harcama yapmayı planlıyor.
• Gıda dışı perakende alışverişinde Mart 2020’den itibaren tercih edilen satış kanalı, %71 ile online, açık ara önde. (Fiziksel mağaza, %56,2; posta/katalog ile sipariş, %14,1.)
Alışveriş daha müşteri odaklı hale geldi.
• Mağazaların perakendedeki rolü, her zamankinden daha büyük.
• Türkiye’deki perakendeciler müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için mağazaları kullanıyor.
• Pandemi döneminde sağlık ve hijyen endişeleri nedeniyle online ticaretin rolü artmış olsa da fiziksel perakendenin önemini hala koruduğunu ve pandemiden sonra da fiziksel perakendenin öneminin giderek artacağını belirtiyor.
• Gerek gıda gerekse gıda dışı perakendede tüketicilerin önemli bir kısmının mağazaları kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Tüketicilerin büyük çoğunluğu alışverişi sosyal bir faaliyet olarak görüyor ve mağazalarda ürünleri incelemenin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor.
• 25-44 arası yaş grubundaki tüketicilerin e-ticaret kullanımı artarken fiyattan ve paranın karşılığını almaktan ziyade rahatlığa, müşteri hizmetlerine ve Çevre, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) performansına ağırlık vermesi, daha ileri yaştaki tüketicilerin ise özellikle gıda tarafında mağazalara daha hızlı dönüş yapması bekleniyor.
• Tüketicilerin pandemi sonrasında yerel ekonomiyi güçlendirmek için alışveriş tercihlerini daha da yerelleştirecekleri çıktısı, Türkiye ekonomisi açısından önemli bulgulardan biri olarak göze çarpıyor.

TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı Atilla Yerlikaya: “Perakende sektörü gerek ülkemiz ekonomisi için gerekse sektör paydaşları için daha fazla değer yaratabileceğimiz bir dönüşüm geçiriyor”
Tanıtım toplantısının açılışını yapan TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı Atilla Yerlikaya konuşmasında pandeminin etkilediği tüketici davranışlarına ve perakende sektörünün dönüşümüne değinirken “Perakendenin hem ekonomik hem de toplumsal olarak ne kadar kritik bir sektör olduğu pandemi döneminde daha belirgin hale geldi. Temel ihtiyaç maddelerinin kesintisiz bir şekilde temin edilmesi tedarikçisinden lojistikçisine, perakendecisinden teslimat elemanına kadar ancak geniş bir ekosistemin eşgüdümlü olarak çalışmasıyla mümkün olabilirdi. Zaman zaman aksaklıklar yaşanmış olsa da perakende sektörü bu dönemde başarılı bir sınav verdi. Perakende sektörü gerek ülkemiz ekonomisi gerekse sektör paydaşları için daha fazla değer yaratabileceğimiz bir dönüşüm geçiriyor” dedi.

Açılışın ardından Araştırmanın tanıtım etkinliği, araştırmayı hazırlayan Corpera Danışmanlık’ın Yönetici Ortağı Dr. Ceyhun Emre Doğru’nun moderasyonunda devam etti. Sektörel verileriyle çalışmaya katkı sağlayan Global Data’nın Perakende Sektörü Yönetici Direktörü Neil Saunders ve Perakende Sektörü Danışmanlığı Direktörü Joseph Robinson araştırmanın bulgularını katılımcılarla paylaştı.

Bulguların paylaşılmasının ardından program, “Çok Kanallı Perakende İyi Uygulama Örnekleri” paneli ile devam etti. Panelde, Boyner Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, Migros Ticaret A.Ş. Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Mustafa Murat Bartın, Arçelik Alternatif Kanallar Satış Direktörü Erhan Akdoğan konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar Covid-19 pandemisiyle beraber müşteri davranışlarının kanal ayrımı yapmaksızın istediği ürünü, beklediği kalitede, en uygun fiyattan ve en hızlı şekilde almak yönünde olduğunun altını çizdi ve önümüzdeki dönemde de online ve fiziksel perakendenin birlikte gelişeceğine dair öngörülerini ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı Yenal Gökyıldırım: “Çok Kanallı Perakende ve Covid-19 Araştırması, daha uzun soluklu bir çalışmanın ilk aşaması”
Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı Yenal Gökyıldırım ise Covid-19 sürecinde çeşitli etkinliklerle salgının sektör üzerindeki olumsuz ve ani etkilerini derinlemesine incelediklerinin altını çizerek şunları söyledi:
“Geçtiğimiz yıl bu dönemi daha iyi anlayabilmek, sektörün yeni dinamiklerini önceden okuyabilmek ve sektörü hazırlanabilmek için bir araya geldiğimiz webinarlarda e-ticaret, gıda ve organize perakendeyi farklı boyutları ile masaya yatırmıştık. Çok kanallı perakende araştırmasını takiben sektörü ileriye taşıyacak adımları tartışmaya açmak üzere sektör paydaşlarının içgörülerini aldık. Özellikle pandemi ile tetiklenen dönüşüm sürecini, dijital dönüşüm trendlerinin sektör pratiklerine yansımalarını ve sektörün ihtiyaçlarını, destek beklediği alanları konuşma şansına eriştik. Organize perakende sektörünün perakendeci, AVM yatırımcısı, lojistik ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere bütün paydaşlarının görüşlerinden yola çıkarak hazırlanacak bu raporun da perakende sektörünün içinden geçmekte olduğu dönüşümü yönetmesini ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmasını ümit ediyoruz.”

“Çok Kanallı Perakende ve Covid-19 Araştırması”nın tamamını görmek için tıklayınız.