Bugün ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin değişim ve dönüşümünü hızlandırmak için çalışan Sürdürülebilir Gıda Platformu, Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından global gıda kayıp ve israfını üretim ve tedarik zinciri boyunca; perakendeci ve tüketici nezdinde %50 indirmek amacıyla başlatılan 10x20x30 girişimini, Türkiye’de de yaygınlaştırma çalışmaları için iş birliği yaptı. Üyelerimizden Migros, “10x20x30” girişimine Türkiye’den katılan ilk perakende şirketi oldu. Yine üyelerimizden Metro ise halihazırda global kapsamda 20 tedarikçisi ile yürüttüğü 10x20x30 girişiminin Türkiye sahasını başlattı.

10x20x30, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SDG hedef 12.3) ulaşmak için, 80’den fazla ülkede yürütülen ve 2030’a kadar üretim ve tedarik zincirleri boyunca global gıda kaybını ve israfını yarıya indirmeyi azaltmayı amaçlayan bir girişim. Sürdürülebilir Gıda Platformu ve WRI, bu iş birliği kapsamında tüm perakende ve gıda üreticilerini 10x20x30 inisiyatifine katılmaya davet ediyor. Bu girişim, tedarik zincirinin ‘üst segmentinde’ daha fazla gayret sarf edilmesini sağlayarak, bu amaca yönelik özel sektör katkısını ciddi oranda arttırmayı hedefliyor.

Girişime katılan tüm firmalar için Sürdürülebilir Gıda Platformu ve WRI iş birliği ile önümüzdeki günlerde başlayacak çevrimiçi eğitimler, gıda sektöründeki bilincin arttırılması, gıda atık ve ölçümlerinin sistematik yapılması, kayıt altına alınmasını ve gıda israfının ölçülebilir bir şekilde önlenmesini amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Raporu’na göre dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Her yıl 7,7 milyon ton yiyeceğin çöpe atıldığı Türkiye ise kişi başına en çok gıdanın israf edildiği 10 ülke arasında 3. sırada yer alıyor. Gıda kayıp ve israfı bir yana yine raporlar tarafından ortaya konulan, 2050 yılında dünyada 300 milyon insanın açlıkla mücadele etmek zorunda olacağı tahmini, bu gidişe artık bir dur demenin zamanının çoktan geldiğini gösteriyor.

Migros “10x20x30” girişimine Türkiye’den katılan ilk perakende şirketi oldu ve 23 tedarikçisiyle birlikte bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor.
SGP üyelerinden Metro Market de halihazırda global kapsamda 20 tedarikçisi ile yürüttüğü 10x20x30 girişiminin Türkiye sahasını başlattı ve 21 tedarikçisi ile çalışmalarını sürdürüyor.

SGP, Uluslararası İş Birlikleri ile Gıda Sektöründeki Gıda İsrafına Dur Diyor!
Projenin ülkemizde gıda sektöründe yaygınlaştırılması için liderliği Sürdürülebilir Gıda Platformu üstleniyor. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, markalar, kâr amacı gütmeyen şirket ve girişimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri gibi tüm paydaşlarla iş birlikleri geliştiren Platform, ülkemizde gıda israfının azaltılmasına yönelik eğitim çalışmaları başlatıyor. Eğitimler, WRI iş birliği ve SGP üyelerinin de katılımıyla online olarak tüm gıda sektörüne açık gerçekleşecek.
SGP, global ATLAS programında Türkiye çapındaki gıda kayıp ve israflarının kayıt altına alınmasında rehberlik edecek.

Bu eğitimler Küresel Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme Protokolü (FLW) kapsamında gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir Gıda Platformu, bu firmaların WRI tarafından oluşturulan ATLAS programında gıda kayıp ve israflarının düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak.