Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE), Şubat’ta stoklardaki artışlarla 2020’nin Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Perakende Güven Endeksi (TEPE), Şubat 2021’de bir önceki aya göre 1,3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,4 puan azalışla -16,5 puan değerini aldı. Perakende güveninin geçen aya ve geçen yıla kıyasla azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşmeye rağmen mevcut stok düzeyindeki artış etkili oldu. “Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörü Şubat ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Şubat ayı perakende güveninde en fazla artış Batı Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende Güveni Geçen Aya ve Geçen Yıla Kıyasla Geriledi
Şubat ayında -16,5 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan, geçen aya göre 1,3 puan azaldı. Bu değer, geçen yılın Haziran ayından sonraki en düşük düzeyi oluşturuyor. TEPE değerinin aylık ve yıllık azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşmeye rağmen mevcut stok düzeyindeki artış etkili oldu.

Perakendecilerin Satış Beklentisi Arttı
Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Şubat 2021’de -7,8 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 1,4 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan arttı.
Şubat 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 32,9’u önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 35,2’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 32 oldu.